Övergångsställe

Reflexsnurran är tänkt att användas vid obevakade övergångsställen för att fordonsförare lättare skall kunna se att någon ämnar korsa gatan. 

 

En gul färg på reflexerna ger en signal på uppmärksamhet motsvarande ”gul blink” på arbetsfordon eller den signal som används för att förstärka trafikskyltar. Vår avsikt är att reflexsnurran ska vara ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt sätt att höja säkerheten på obevakade övergångsställen, och andra platser i trafikmiljön där oskyddade trafikanter behöver ett hjälpmedel för att kommunicera bättre i mörkret. 


Vid mörker kan den viktiga ögonkontakten mellan förare och gångtrafikant som behövs vid en övergång, gå förlorad. Reflexsnurran blir den kontakten, då gångtrafikanten kan visa tydligt att han vill passera och föraren visar genom att sänka hastigheten att han har sett gångtrafikanten och ämnar stanna. 


Stolpreflexerna som finns idag visar bara att här finns ett övergångsställe, medan reflexsnurran även signalerar att någon faktiskt finns där. 


Rekommendationerna säger att en lågt sittande rörlig reflex är mest effektiv. 
Detta har vi tagit fasta på, och placeringen i höjd är idealisk för att se gångtrafikanter 
där de befinner sig.