Reflexsnurran/Reflecthor är en patenterad "anordning för att påkalla uppmärksamhet". Den är tänkt att användas i trafikmiljöer. Bl.a. vid övergångställen och busshållplatser. Andra användningsområden kan även vara inom sjöfart eller signalering vid exempelvis räddningsaktioner med flyg eller helikopter mm. 


Reflexsnurran: 
• Enkel montering 
• Inga batterier  


Reflexsnurran kan beskrivas som en fast monterad personreflex som är avsedd att rikta uppmärksamheten mot användaren på olika platser i trafikmiljön. Den består av en hållare och en kullagrad skiva som har två ytor med reflekterande material. Skivan har en inbyggd vikt, som gör att den stannar i ett läge där reflexerna skyddas mot smuts och UV-strålning.


Användaren sätter själv skivan i rotation, och ingen ytterligare energi behövs i form av elektricitet eller batterier.


PDF för mer information:

Utvärdering av Reflexsnurran: Se PDF...»

Reflexsnurran produktblad som PDF...»

 

Inga nyheter just nu.

Att upptäcka en mörkt klädd passagerare på en dåligt belyst hållplats är svårt, även om det finns reflexer på kläderna. 

Läs mer...» 

Reflexsnurran är tänkt att användas vid obevakade övergångsställen för att fordonsförare lättare skall kunna se att någon ämnar korsa gatan. 

Läs mer...»