Reflexsnurran

Reflexsnurran/Reflecthor används i trafikmiljöer vid övergångställen och busshållplatser.

Reflexsnurran kan beskrivas som en fast monterad personreflex som är avsedd att rikta uppmärksamheten mot användaren på olika platser i trafikmiljön. Den består av en hållare och en kullagrad skiva som har två ytor med reflekterande material. Skivan har en inbyggd vikt, som gör att den stannar i ett läge där reflexerna skyddas mot smuts och UV-strålning.

Användaren sätter själv skivan i rotation, och ingen ytterligare energi behövs i form av elektricitet eller batterier.

Andra användningsområden kan även vara inom sjöfart eller signalering vid exempelvis räddningsaktioner med flyg eller helikopter mm.

Se vår film om Reflexsnurran

Reflexsnurran används som ett signalsystem i mörker, vid t.ex. övergångställen och busshållplatser. Filmen visar även hur enkel montering av reflexsnurran är.

Watch our movie about the Reflecthor

The Reflecthor is used as a signalling system in the dark. A clear advance warning for drivers, and “dead reflectors”…

Reflexsnurran vid busshållsplatser

Att upptäcka en mörkt klädd passagerare på en dåligt belyst hållplats är svårt, även om det finns reflexer på kläderna.
Läs mer…»

Reflexsnurran vid övergångsställen

Reflexsnurran används vid obevakade övergångsställen för att fordonsförare lättare skall kunna se att någon ämnar korsa gatan.
Läs mer…»