Om oss

CIMI AB startades den 26 Februari 2008.

Inriktningen var trafiksäkerhet och innovationer i trafiken.
Företaget utvecklade Reflexsnurran, som är en patenterad produkt för ökad säkerhet på olika platser i trafiken i Sverige och andra länder.

Ägare och VD: Göran Lindblom

Reflexsnurran startade som en idé, när jag som bussförare såg barnen snurra med sina hängreflexer vid hållplatsen. En sådan där skulle ju finnas på varje hållplats!

Reflexsnurran testades sedan vintern 2008/09 av Busslink i samarbete med Storstockholms Lokaltrafik. Resultatet var mycket tillfredsställande, och den allmänna uppfattningen var att Reflexsnurran starkt bidragit till ökad trafiksäkerhet och till kollektivtrafikens produktförbättring.

Dåvarande huvudskyddsombudet i Kommunal Stockholm Sektion 34, Åke Rönnholm, menade att detta var en stor hjälp för förarna och att deras arbetsmiljö förbättrades avsevärt.
”Redan direkt efter uppmonteringen av snurran uttrycktes ett mycket positivt mottagande. Detta har fortsatt under hela testperioden med samma positiva omdömen.

Åke Rönnholm:
Från vår sida kan testet sägas ha infriat de förväntningar som vi kunde och ville ställa på ett hjälpmedel av denna typ.
Den största fördelen med snurran, är enligt vår bedömning, att resenärerna alltid kan göra sig synliga genom reflexen.
Storstockholms Lokaltrafik (SL) är positiva till Reflexsnurran och har godkänt att den får sättas upp på samtliga deras hållplatser”.